Placeholders

Hierbij een lijst met beschikbare placeholders die gebruikt kunnen worden bij het maken van documenten.

Omschrijving                                                                     Placeholder

Algemene placeholders:
Huidige datum                                                                    <DATUM>


Relatie placeholders:
Voornaam van de gekoppelde relatie                              <RELATIE-VOORNAAM>
Achternaam van de gekoppelde relatie                           <RELATIE-ACHTERNAAM>
Naam van de organisatie                                                   <RELATIE-ORGANISATIE>
Telefoonnummer                                                                <RELATIE-TELEFOON>
Postcode                                                                              <RELATIE-POSTCODE>
Straatnaam                                                                          <RELATIE-STRAAT>
Huisnummer                                                                       <RELATIE-HUISNUMMER>
Stad                                                                                      <RELATIE-STAD>
Iban nummer                                                                      <RELATIE-IBAN>
Ten name van                                                                      <RELATIE-IBAN-TEN-NAME-VAN>
Het unieke kenmerk van de relatie                                  <RELATIE-KENMERK>

Inschrijvingen placeholders:
Aantal units waarvoor is ingeschreven                            <INSCHRIJVING-AANTAL-UNITS>
Datum van inschrijving                                                      <INSCHRIJVING-DATUM> 
Totale investering bij panelen kopen                               <INSCHRIJVING-TOTAAL-INVESTERING-KOOP>

Product placeholders:
Naam van het product                                                       <PRODUCT-NAAM>
Energieleverancier dat is opgegeven bij het product    <PRODUCT-PPA-ENERGIELEVERANCIER>
Eventuele administratiekosten bij het product              <PRODUCT-ADMINISTRATIEKOSTEN>
Investering per paneel                                                       <PRODUCT-PRIJS-PER-UNIT>

De project placeholders:
 Naam van het project                                                        <PROJECT-NAAM>
Project email                                                                       <PROJECT-EMAIL>
Project postcode                                                                 <PROJECT-POSTCODE>
Project straat                                                                       <PROJECT-STRAAT>
Project huisnummer                                                           <PROJECT-HUISNUMMER>
Project stad                                                                         <PROJECT-STAD>

Initiatief placeholders:
Naam van het initiatief                                                       <INITIATIEF-NAAM>
Email                                                                                     <INITIATIEF-EMAIL>
Telefoon                                                                                <INITIATIEF-TELEFOON>
Postcode                                                                               <INITIATIEF-POSTCODE>
Straat                                                                                     <INITIATIEF-STRAAT>
Huisnummer                                                                         <INITIATIEF-HUISNUMMER>
Stad                                                                                        <INITIATIEF-STAD>