Welke producten zijn van belang voor een SCE project?

Ga naar uw aangemaakte SCE project en klik op kenmerken. Klik vervolgens op “toevoegen” en selecteer het gewenste kenmerk. In dit voorbeeld gaan we de inschrijving van het maximaal aantal units voor deelname toevoegen. Vul hierbij ook de waarde in en de bijhorende productieperiode. Sla deze gegevens op.
Om andere kenmerken toe te voegen doet u precies hetzelfde. U kunt verschillende kenmerken toevoegen aan uw product, maar de volgende kenmerken zijn in ieder geval van belang voor de SCE.

  • Inschrijving - Bankgegevens vragen => Ja/Nee
  • Inschrijving - Benaming voor units/certificaten => Enkelvoud (+ meervoud)
  • Inschrijving maximaal aantal units voor deelname
  • Inschrijving minimum aantal units voor deelname
  • Inschrijving tekst “jaarlijkse netto opbrengst”
  • Inschrijving tekst “totale netto opbrengst”
  • Inschrijving verwachte uitbetaling aan participanten => Euro per unit per jaar (incl. btw)
  • Prijs per unit (incl. btw, indien van toepassing)

Het is belangrijk om te weten hoeveel leden u minimaal wilt hebben in het project. Daarop baseert u namelijk het maximaal aantal units per deelname. Deze twee gegevens zijn nodig, omdat de regeling gekoppeld is aan een investering in plaats van het huishoudelijk energieverbruik.

Geef voor jaarlijkse netto opbrengst de waarde “Jaarlijkse uitbetaling” en voor totale netto opbrengst “Totale uitbetaling”.