stap 3 - accorderen

Ga naar het saldo-overzicht, het is nu mogelijk om op accorderen te klikken. Belangrijk is nog wel om de onderstaande zaken te controleren. Vink het vakje aan, hiermee accordeer je het afgelopen productiejaar.