Wat is de PCR?

De postcoderoosregeling biedt 15 jaar verrekening van opgewekte stroom via deelname aan een collectief met de energiebelasting die op stroom thuis wordt gebruikt. Om deel te kunnen nemen aan deze regeling moeten leden in een postcodegebied wonen dat grenst aan het postcodegebied waar de opwek installatie zich bevindt. Alle postcodegebieden die hieraan grenzen maken deel uit van de postcoderoos. Vandaar de naam postcoderoosregeling. Om de energiebelasting terug te krijgen moeten energiecoöperaties een verzoek sturen naar energieleveranciers *zie productieperiode en afsluiting*.


Een postcoderoosgebied waarbij de productie installatie in de postcode 1234 staat komt er dan zo uit te zien:

 


Binnen Voorstroom wordt op de kaart in het dashboard ook weergegeven waar uw postcoderoos zich bevindt:


 


De postcoderoos die voor u van toepassing is kunt u vinden via de kaart van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: https://geocontent.rvo.nl/postcoderoos/