Waar is een ledenverklaring voor nodig?

Om de energiebelasting te kunnen verrekenen hebben energieleveranciers een ledenverklaring nodig van elk lid binnen de coöperatie. De ledenverklaring is het bewijs van deelname van het lid aan het opwekcollectief dat door de coöperatie jaarlijks wordt opgesteld. De coöperatie dient aan de energieleveranciers van de leden een opgaaf te verstrekken met een overzicht van de opgewekte hoeveelheid energie en het volume per lid.