Is de productieperiode altijd een jaar lang?

Normaal gesproken moet de productieperiode 12 kalendermaanden duren en zal in de praktijk starten op het moment dat de productie-installatie gereed is om elektriciteit op te wekken. Er is echter wel een uitzondering gemaakt voor coöperaties, VvE's en energiemaatschappijen. Zij hebben liever dat de productieperiode van 12 maanden gelijk loopt met het kalenderjaar. Hierdoor hoeven ze slechts één jaartarief te maken en voor coöperaties en VvE's is het kalenderjaar vaak gelijk met hun boekjaar. De belastingdienst heeft een goedkeuring gegeven om in het startjaar een verkorte productieperiode toe te passen.


Na de startdatum van de productie mag de eerste productieperiode dan lopen tot en met 31 december van dat jaar. Voor de volgende jaren is de productieperiode dan gelijk aan het kalenderjaar. Deze uitzondering geldt alleen voor het startjaar en is in de latere jaren niet meer toegestaan.