Wat doen meetbedrijven?

Een meetbedrijf is verantwoordelijk voor de opname van de meterstanden van de elektriciteitsmeter en/of gasmeter en geeft deze door aan uw netbeheerder. Meetbedrijven verkopen, verhuren en repareren vaak ook verschillende meters. Het meetbedrijf is eigenaar van uw gas- en/of elektriciteitsmeter.

Ze zijn verder verantwoordelijk voor de meetdiensten bij zakelijke energieverbruikers en grootverbruikers. Een deel van de taken die vallen onder de meetdiensten zijn:


  • Het uitlezen van de energiemeter om het zakelijke gas- en stroomverbruik te registreren
  • Doorgeven van het energieverbruik aan de zakelijke energieleverancier en de netbeheerder
  • Verhuur en plaatsing van de energiemeter
  • Het onderhouden van de energiemeter
  • Storingen aan de energiemeter verhelpen