Welke inschrijfgegevens zijn van belang voor de SCE?

De gegevens voor het jaarverbruik, energieleverancier en de productie op eigen dak hebben of een ander project zijn voor de SCE niet relevant, omdat deze regeling hier niet veel mee te maken zal krijgen. Wel kunnen de gegevens voor proces informatie, jaarlijkse bruto-opbrengst, jaarlijkse netto-opbrengst, totale netto-opbrengst en terugverdientijd aangezet worden, maar ook in dit geval hangt het van de situatie af welke gegevens u aan- of uit zet.