Welke inschrijfgegevens zijn van belang voor de PCR?

De gegevens die u kunt opvragen zijn jaarverbruik, energieleverancier en of klanten zelf een productie op eigen dak hebben of meedoen aan een ander project. Deze gegevens zijn voor de postcoderoosregeling relevant.


Het is belangrijk om te vragen naar het jaarverbruik, want hoeveel units er kunnen meedoen is afhankelijk van het jaarverbruik. De energieleveranciers moeten doorgegeven worden om te kunnen bevestigen dat de leveranciers de PCR ondersteunen. Productie op eigen dak of ander project doorgeven is van belang omdat er bij teveel opwek geen energiebelasting beschikbaar is waarover de PCR kan worden uitgekeerd. De productie hiervan zal worden afgehaald van het jaarverbruik, welke weer impact heeft op het aantal units die gebruikt kunnen worden.


Verder kunnen ook de volgende gegevens in de inschrijfmodule worden getoond. Proces informatie, jaarlijkse bruto-opbrengst, jaarlijkse netto-opbrengst, totale netto-opbrengst en terugverdientijd. Welke gegevens u aan- of uit zet is afhankelijk van de situatie en de voorkeur van de coöperatie. Stel dat het jaarlijkse bruto-opbrengst gelijk is aan de jaarlijkse netto-opbrengst (omdat er geen kosten zijn) dan kunt u het vakje voor jaarlijkse bruto-opbrengst uitzetten.